سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2019/11/14
16:30
   US Core PPI (YoY) (Oct) - 2.0% -
2019/11/14
16:30
   US Jobless Claims 4-Week Avg. - 215.25K -
2019/11/14
16:30
   US Core PPI (MoM) (Oct) - -0.3% -
2019/11/14
16:30
   US PPI (MoM) (Oct) - -0.3% -
2019/11/14
16:30
   US Initial Jobless Claims - 211K -
2019/11/14
16:30
   US PPI (YoY) (Oct) - 1.4% -

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 8601.892 8613.295 3.5 -1.80%
ETHUSD 183.960 185.450 0.5 -0.71%
LTCUSD 58.71025 58.91975 0.2 -4.04%
BCHUSD 274.065 276.384 0.7 -4.34%
ETCUSD 4.627 4.858 0.1 -3.04%
XMRUSD 63.897 64.832 0.3 +3.40%
XRPUSD 0.26384 0.26552 0.1 -2.26%
ZECUSD 35.819 36.996 0.4 -1.03%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.09970 1.09976 0.1 -0.11%
GBPUSDe 1.28591 1.28605 0.1 +0.10%
AUDCADe 0.90080 0.90095 0.1 -0.47%
NZDUSDe 0.63953 0.63973 0.1 +1.03%
EURJPYe 119.468 119.481 0.1 -0.44%
EURCHFe 1.08756 1.08771 0.1 -0.50%
USDRUB 63.86980 64.16825 0.2 -0.36%
USDCNY 7.0213 7.0232 0.1 -0.02%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 21.24 21.26 0.1 -0.84%
#CSCO 48.44 48.46 0.1 -0.37%
#MCD 194.99 195.03 0.1 +0.49%
#MSFT 147.27 147.29 0.1 +0.31%
#APPLE 264.59 264.63 0.1 +0.79%
#FORD 8.80 8.82 0.1 -1.79%
#TESLA 346.04 346.15 0.1 -2.38%
حساب Profitability for the last 3 months Age
pham hung:4388681 503.88% 196 days
""" STABILNAYA PRIBYL""":4577500 478.47% 42 days
WISSARIUM:4383270 213.85% 457 days
GALINA 500:4495444 159.21% 60 days
RafalK:4461092 132.82% 324 days
ForexGoldStandardKit:4548984 87.5% 30 days
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 86.68% 348 days
AleksKon:4484340 82.11% 274 days

Choose your language