سال در مارکت

شریک "گرند کپیتال" شوید و بیشتر درآمدزایی کنید! برنامه را انتخاب کنید:

  • مأمور معرفی
  • معرف منطقه ای
  • امتیاز
  • وایت لیبل
شروع مشارکت

Forex analysis

زمان کشور Index دوره مقدار قبلی پیش بینی
2019/12/12
03:30
   AU RBA Bulletin - - -
2019/12/12
04:30
   JP BOJ Deputy Governor Amamiya Speaks - - -
2019/12/12
09:45
   CH SECO Economic Forecasts - - -
2019/12/12
10:00
   DE German CPI (MoM) (Nov) - 0.1% -
2019/12/12
10:00
   DE German CPI (YoY) (Nov) - 1.1% -
2019/12/12
10:00
   DE German HICP (YoY) (Nov) - 0.9% -

نرخ های آنلاین

Crypto
ارزها
Stocks
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 7199.961 7210.559 3.2 -0.26%
ETHUSD 142.509 143.970 0.5 -1.20%
LTCUSD 43.59022 43.74975 0.1 -0.25%
BCHUSD 205.815 208.055 0.7 +0.52%
ETCUSD 3.662 3.884 0.1 +0.44%
XMRUSD 52.503 53.376 0.3 +0.51%
XRPUSD 0.21983 0.22148 0.1 -0.11%
ZECUSD 30.799 31.930 0.4 +5.62%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1.11323 1.11329 0.1 +0.37%
GBPUSDe 1.31999 1.32014 0.1 +0.36%
AUDCADe 0.90495 0.90513 0.1 +0.48%
NZDUSDe 0.65795 0.65812 0.1 +0.54%
EURJPYe 120.837 120.851 0.1 +0.22%
EURCHFe 1.09373 1.09389 0.1 +0.18%
USDRUB 63.12180 63.44120 0.2 -0.43%
USDCNY 7.0286 7.0310 0.1 +0.04%
ابزار مالی Bid Ask Spread Percentage
#AA 20.64 20.66 0.1 +0.39%
#CSCO 44.24 44.26 0.1 -0.32%
#MCD 194.44 194.48 0.1 -0.46%
#MSFT 151.75 151.78 0.1 +0.53%
#APPLE 270.94 270.99 0.1 +0.67%
#FORD 9.10 9.12 0.1 +0.33%
#TESLA 352.49 352.60 0.1 -0.15%
حساب Profitability for the last 3 months Age
Capital +:631768 2330.41% 677 days
MiniPlus:4383422 2062.79% 485 days
pham hung:4388681 503.88% 223 days
Kxl:4585383 492.46% 51 days
ForexGoldStandardKit:4548984 282.82% 58 days
MITForexGoldRealStardard:4584173 168.57% 37 days
GALINA 500:4495444 140.29% 88 days
RafalK:4461092 132.82% 352 days

Choose your language