سال در مارکت

اطلاعات تماس

دفاتر منطقه ای:

بخش پشتیبانی مشتریان

موضوعات: محصولات شرکت، ترفیعات و مسابقات، استعلام سازمان

 دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح الی 9 شب (utc+4)

[email protected]

بخش فنی

موضوعات: بهره برداری از ترمینال، روند تجارت

 24 / 5

[email protected]

بخش مالی

موضوعات: تراکنش های مالی (واریزها، برداشت ها، انتقال داخلی)

 دوشنبه الی جمعه از 11 صبح الی 6 بعد از ظهر (utc+4)

[email protected]

بخش شرکاء

موضوعات: برنامه شرکا، توسعه منطقه ای

 دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 صبح الی 8 بعد از ظهر (utc+4)

[email protected]

بخش تحلیلی

موضوعات: برای آنالیز شرکت ما

 دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 صبح الی 8 بعد از ظهر (utc+4)

[email protected]

بخش بازاریابی

موضوعات: طرح های تجاری

 دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 صبح الی 7 بعد از ظهر (utc+4)

[email protected]

Choose your language