سال در مارکت

تجزیه و تحلیل فنی 10.08.18

AUDUSD

جفت ارز بالاتر از 0.7320 است. اگر این علامت در میان تنش های رو به رشد جنگ های تجاری شکست خورده و داده های تورم مصرف کننده مثبت باشد، این جفت ارز ممکن است به سمت پایین تر برود.

قیمت کمتر از پایین باند بولینگر، زیر SMA 5 و SMA 14 است. قدرت شاخص نسبی RSI وارد منطقه غیر فروش شده است. بورس در حال حاضر وجود دارد.

توصیه های بازرگانی:

اگر سطح 0.7320 نقض شود، احتمالا این جفت به 0.7250 سقوط خواهد کرد.

Other reviews

Choose your language