سال در مارکت

سرویس تخفیف (rebate)

تخفیف یا ریبیت چیست؟

تخفیف یا Rebate، پاداش ای است که شما میتوانید به مشتریان خود پیشنهاد کنید. اساساً Rebate همان سرویس cash-back برای هر لات ترید می باشد. اگر شریک به مشتری پیشنهاد ریبیت دهد از درآمد خودش کسر می شود اما تعداد مشتری ها و حجم معاملاتی افزایش خواهد یافت.

چرا شما به تخفیف نیاز دارید؟

تخفیف به شما کمک می کند تا مشتریهای وفادار بیشتری را جذب کنید و آنها حجم معاملاتی را افزایش می دهند. با افزایش حجم معاملات توسط مشتریان تان، درآمد بیشتری کسب کنید.

چگونه کار می کند؟

شرکا در وب سایت شان جذب مشتری کنند

مشتری ها بخش از اسپرد پرداختی برای هر لات ترید را جبران می کنند.

مشتریها از سپرده هایشان برای افزایش حجم معاملاتی استفاده می نمایند

سود شرکا با افزایش میزان لات مشتریان زیاد می شود

یک شریک می تواند تخفیف را شخصی سازی کند، تمام مشتری از تخفیف ایشان Rebate یکسان دریافت خواهند کرد. با افتتاح حساب های IB متفاوت و تعریف Rebate های مختلف، مشتری های تان را دسته بندی کنید.

مشتریان شما به صورت روزانه تخفیف دریافت می کنند.

مثال

بدون تخفیف
شریک 10 مشتری را جذب می کند. مجموع حجم ترید 20 لات است (هر مشتری 2 لات)، مشتری ها علاقه ای به پرداختن اسپرد بیشتر ندارند بنابراین در جفت ارزهایی مانند یورو دلار با اسپرد کم معامله می کنند.
بنابر جدول حساب، کمیسیون شریک اینگونه محاسبه می شود

20 حجم تریدها: * $15 = $300

بدون تخفیف همراه با تخفیف
شریک 10 مشتری را جذب می کند. مجموع حجم ترید 20 لات است (هر مشتری 2 لات)، مشتری ها علاقه ای به پرداختن اسپرد بیشتر ندارند بنابراین در جفت ارزهایی مانند یورو دلار با اسپرد کم معامله می کنند.
بنابر جدول حساب، کمیسیون شریک اینگونه محاسبه می شود

20 حجم تریدها: * $15 = $300

بگذارید اینگونه بگوییم که Rebate شما برای هر یک لات مقدار 5 دلار است. برای مشتریان جالب است زیرا درآمد اضافی نسیب شان می شود و با آن میتوانند معامله کنند. همان مشتریها 10 لات ترید می کنند و بیایید کمیسیون شما را حساب کنیم.

50 حجم تریدها: * $15 – 50 حجم تریدها: * $5 = $500

مشتریهای بیشتری به منظور درآمد بیشتر جذب کنید.

100 حجم تریدها: * $15 – 100 حجم تریدها: * $5 = $1000

و پاداش های اضافی برای تعداد لات را فراموش نکنید!

چگونه شروع کنیم؟

  1. شریک /partnership/ "گرند کپیتال" شوید و شروع به جذب مشتری کنید

  2. ابزار بازاریابی ما از طریق کابین شخصی /account/ در دسترس است.

  3. شما میتوانید تخفیف را در کابین شخصی تنظیم کنید. اگر سوالی دارید /faq/ با واحد پشتیبانی ما تماس بگیرید.

Choose your language